Maškarní sál zámku Český Krumlov

Maškarní sál patří k největším a nejreprezentativnějším prostorám celého zámku Sloužil, jak název napovídá, ke konání okázalých plesů a pompézních bálů, ale také jako přijímací sál pro šlechtu před divadelním představením. Proto je spojen Plášťovým mostem přímo s knížecí lóží Barokního divadla.

Maškarní sál navrhl architekt Andreas Altomonte a zdobí jej rokokové malby Josefa Lederera z roku 1748, které znázorňují šlechtickou společnost uprostřed karnevalového veselí. Kromě aristokratů v kostýmech jsou na freskách vidět postavy z francouzských a italských komedií dell'arte a muži i ženy v krojích různých zemí. Zajímavé je, že ve fondu Barokního divadla se našly autentické kostýmy, které byly pravděpodobně předlohou mistrovi.

Dnes je využíván především jako koncertní sál, ale hraje důležitou roli v rámci dalších kulturních aktivit Českého Krumlova.

Více: Historie Maškarního sálu