Ensemble Inégal - slavnostní závěrečný koncert – poděkování za 30 let svobody, kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné, klášter Český Krumlov 6. 7. / 19.30 hod.
Ensemble Inégal - slavnostní závěrečný koncert – poděkování za 30 let svobody, kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné, klášter Český Krumlov 6. 7. / 19.30 hod.

Všechny čtyři uváděné drobné duchovní skladby Antonína Dvořáka (1841–1904) mají spojitost se skladatelovými pobyty u jeho přítele Aloise Göbla, osobního tajemníka knížete Rohana na zámku Sychrov. Zde vznikly v rozmezí let 1877–1879 Tři duchovní zpěvy op. 19. První z nich, Ave Maria, věnoval Dvořák své ženě Anně, která skladbu také o svátku svaté Anny 26. července 1877 na Sychrově za manželova varhanního doprovodu poprvé zazpívala. O dva roky později, v den skladatelových narozenin 8. září 1879, zazněla v sychrovské zámecké kapli ve stejném obsazení skladba Ave maris stella, zároveň s dvojzpěvem pro alt a baryton O sanctissima op. 19a, který provedli Anna Dvořáková a Alois Göbl. Do opusu 19b byl připojen také Hymnus ke chvále Svaté trojice, který Dvořák na Sychrově zkomponoval v srpnu 1878 a jeho prvním interpretem byl Alois Göbl, opět se skladatelem u varhan.

Objednatelem Dvořákovy Mše D dur z roku 1887 byl architekt Josef Hlávka, umělecký mecenáš, člen Akademie výtvarných umění ve Vídni a iniciátor Královské české akademie věd literatury a umění Františka Josefa I., jejímž prvním předsedou se stal. Hlávkovým letním sídlem byly západočeské Lužany, kde nechal zřídit rodinnou kapli. K jejímu vysvěcení požádal Dvořáka o novou mši, vzhledem k účelu skromného rozsahu a vhodnou k provedení i amatéry. V soukromém kruhu v Lužanech mše poprvé zazněla 11. září 1887. Sólisty byli manželka objednavatele Zdeňka Hlávková, skladatelova manželka Anna Dvořáková, Rudolf Huml a Otakar Schwenda, spoluúčinkoval sbor plzeňského Hlaholu, varhanní part hrál Josef Klička. 15. dubna 1888 pak byla mše provedena v městském divadle v Plzni v úpravě doprovodu pro dvě harmonia, kontrabasy a violoncello. Na první harmonium hrál opět Josef Klička, na druhé místní varhaník Jindřich Studený, spoluúčinkovali kontrabasisté Bečvář a Skála a violoncellista Holý. Sólistkami tentokrát byly dámy Ledvinová Šmídová z Hlaholu, mužské sólové hlasy zůstaly obsazeny stejně jako v Lužanech, zmíněna je i zásluha sbormistra Hlaholu Matěje Slezáka. „Mše Dvořákova končila zpěvem andělů, který kouzlo krásna vložil v naše srdce.“ (Plzeňské listy) Na žádost Dvořákova londýnského vydavatele Novella vytvořil Dvořák třetí verzi Mše D dur „Lužanská“ s orchestrem, která měla premiéru v Křišťálovém paláci v Londýně 11. března 1893; dirigentem byl August Manns, který už dříve premiéroval Dvořákovu pátou a šestou symfonii, sólové party provedli Clara Samnell, Marian McKenzie, Edwin Houghton a Andrew Black, jenž rok předtím zpíval basový part v Dvořákově kantátě Svatební košile v Leedsu.

Ensemble Inégal

Jádro vokálně instrumentálního Ensemble Inégal tvoří čeští instrumentalisté a zpěváci specializující se na autentické provozování staré hudby na barokní nástroje a jejich věrné kopie. Ensemble Inégal založil Adam Viktora se sopranistkou Gabrielou Eibenovou v roce 2000. Název souboru navozuje asociace na francouzskou barokní hudbu a artikulaci „inégalité“, záběr Ensemble Inégal je však mnohem širší. „Nemáme vymezeny žádné hranice s ohledem na dobu vzniku interpretované hudby. Fascinuje nás nejen Zelenka, Michna nebo Capricornus, ale i Dvořák, Britten nebo Schnittke. Inégal znamená nestejný – nestejný přístup k hledání interpretačních hodnot, nevšední dramaturgii, proměnlivý počet hudebníků“

Od roku 2007 pořádá Ensemble Inégal každoročně vlastní koncertní cyklus „České hudební baroko – objevy a překvapení“, v jehož programu zaznívají neznámé či znovuobjevené skladby českých barokních skladatelů a díla dochovaná v českých archivech. Zcela zásadní činností souboru je proces znovuoživování díla českého barokního skladatele Jana Dismase Zelenky. Každoročně soubor uvádí Zelenkovy skladby v novodobých premiérách na domácí scéně a významných festivalech v zahraničí (Londýn, Bruggy, Utrecht, San Sebastian, Riga, Lipsko, Regensburg, Gent), vydává ojedinělé premiérové CD nahrávky (vydavatelství Nibiru), za které získává opakovaně prestižní mezinárodní ocenění (Diapason d’Or, IRR Outstanding, Goldberg 5 Stars aj.). Intenzivní propagace a péče o odkaz Zelenky dostala v roce 2014 další rozměr, když se Adam Viktora se svým Ensemble Inégal rozhodl uspořádat 1. ročník mezinárodního festivalu věnovaného dílu a osobnosti tohoto českého barokního génia. Každoroční součástí programu Zelenka Festival Praha – Drážďany je i mezinárodní muzikologická konference s prezentací nejnovějších výsledků současného zelenkovského výzkumu.

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: