Barokní noc na zámku Český Krumlov ®

Festival komorní hudby 2021 Český Krumlov

 

Vážení návštěvníci, hosté a přátelé Festivalu komorní hudby Český Krumlov,

dovolte, prosím, abych vás jménem svým a svých spolupracovníků i všech těch, kteří se na festivalu podílejí, co nejsrdečněji přivítala na 35. ročníku našeho festivalu. Letos si připomínáme jubileum krásných pětatřiceti let jedinečné akce jako historicky první svého druhu v Českém Krumlově. A to nás zavazuje především do dalších let, přestože příprava letošního ročníku, stejně jako toho loňského, byla provázena mnohými komplikacemi. Nelehká a složitá doba, ve které žijeme ukazuje, že kultura lidem prokazatelně chybí. Právě uvědomění si této skutečnosti se pro nás stalo tou rozhodující motivací, abychom festivalovému publiku přes všechny překážky a rizika opět poskytli vše, co k festivalu patří. Rádi konstatujeme, že charakter festivalu přes všechny obtíže přípravy a realizace zůstává zachován, včetně nezaměnitelně jedinečné Barokní noci, kterou i letos bylo nutno posunout o celý jeden měsíc měsíc doprostřed léta. Také letos na návštěvníky Českého Krumlova jako perly českých měst čekají přitažlivé a hodnotné umělecké zážitky, které jsou právě s naším městem nerozlučně spjaty. Ať už je to koncert originální kapely, Jazzbandu schwarzenberské gardy na začátku festivalu, nebo hned poté Jazz nad Vltavou, stejně jako ohlasy hudební kultury schwarzenberského prostředí minulých staletí, jíž letošní dramaturgie věnuje zvláštní pozornost. To vše je tematickým zaměřením koncertů propojeno s atmosférou zámku, světských i sakrálních objektů města, jemuž tak se vší pokorou vzdáváme úctu citlivým oživením našeho kulturního dědictví. Hudba umocní celkový zážitek i s tím, že účinkujícím umělcům se v této pro kulturu neblahé době dostalo příležitosti k vystoupení a nám důkazu, že múzy nemlčí. Vřelé díky patří jejich obětavosti a trpělivosti stejně jako všem, kteří se na uskutečnění, zajištění a celém průběhu jubilejního ročníku podíleli a podílejí. Děkujeme našim laskavým sponzorům, kompetentním institucím a servisním firmám. Nezapomeňme ani na iniciativu dětí z místní Základní umělecké školy, které malebným komparsem působivě dotváří kolorit Barokní noci. Zvláštní dík za využití historicky unikátních prostor opět patří Národnímu památkovému ústavu v Českých Budějovicích a správě hradu a zámku Český Krumlov. A jste to i vy, naše milé publikum, i na vás s našimi díky myslíme, neboť bez vaší přízně a účasti si náš festival nelze představit. Užijte si proto náš i váš festival se vším všudy!

Hana Pelzová

 

 

Barokní noc na zámku Český Krumlov® se uskuteční 23. a 24.7.

I přes probíhající epidemiologická opatření se Barokní noc na zámku Český Krumlov® uskuteční. 23. a 24.7. Prioritou pořadatelů je bezpečnost. Jsme připraveni dodržet všechna zaváděná bezpečností opatření o dopřát dívákům uměleckou produkci, při níž kultivovaně tráví příjemný večer pod širým nebem i v historických prostorách zámku Český Krumlov.

Těšíme se na Vás.