Lokality

Egon Schiele Art Centrum

Centrum umění

Další lokality

Hotel Růže

v historickém centru Českého Krumlova

Je jednou z nestarších a nejzachovalejších budov v srdci města.

Původně jezuitská kolej (od roku 1588), posléze kasárna, od roku 1889 hotel Růže. Během II. Světové války byl zabaven a používán německými důstojníky, po válce zde byla ještě nějaký čas restaurace a kavárna. Od r. 1950 budova téměř 50 let chátrala, než ji noví majitelé zrekonstruovali a obnovili tradiční hotel.

Patří ke skvostům českokrumlovského kulturního dědictví a je úžasné, že se jedná o „živou stavbu“ – stále je využíván na denní bázi jako hotel.

Více: http://www.hotelruze.cz/history-cs.html

Další lokality

Hrad a Zámek Český Krumlov

zapsaný na seznamu UNESCO

Patří mezi nejvýznamnější středoevropské památky. Areál je unikátní svou uměleckouúrovní, rozlohou a konzistencí. Architektonický styl je tvořen obdivuhodným souzvukem několika stavebních slohů. Zahrnuje 40 budov, 5 nádvoří a 7hektarovou zahradu.

Vznik

První písemné zmínky o hradu pochází ze 13. století, základy pravděpodobně položil Vítek II. z Prčice. Nejstarší část (za renesance přestavěnou a vyzdobenou malbami) nazýváme Hrádek.

Rožmberkové

Od roku 1302 vládli Krumlovu Rožmberkové. Hned Jindřich I. hrad rozšířil. Jeho syn Petr I. postavil Horní hrad, který nechal na začátku 15. století přestavět Oldřich II. Poslední z Rožmberků, kdo přišel se svými úpravami, byl Vilém, jehož bratr Petr Vok se posléze tak zadlužil, že jej musel prodat císaři Rudolfu II.

Eggenbergové

Získali hrad do držení od Ferdinanda II. Roku 1622. Mají „na svědomí“ barokní přestavby zámku a založení zámeckých zahrad. Vybudovali také dřevěné zámecké divadlo – předchůdce dnešního Barokního divadla.

Schwarzenbergové

K českokrumlovskému sídlu se dostali roku 1719 a postupně jej přestavovali v duchu vídeňského baroka. Díky nim se Český Krumlov pyšní památkami jako pavilon Bellarie, Barokní divadlo, Plášťový most nebo výzdoba Maškarního sálu.

Současnost

Nádherný zámek nabízí krom své skvostné architektury i spoustu dalších kulturních aktivit – od mnoha expozic přes občasné koncerty po zámecké slavnosti. Exteriéry areálu jsou veřejnosti volně přístupné celodenně, vyjma zahrad, které se a noc zavírají. Vnitřní prostory jsou zpřístupněny formou zpoplatněných prohlídkových tras a prohlídek, nebo při konání kulturních akcí.

Více: https://cs.wikipedia.org/

Další lokality

Kostel Božího těla

v areálu Minoritského kláštera

Za barokní branou z Klášterní ulice se rozkládá areál Minoritského kláštera. Na nádvoří Tramín stojí Kostel Božího těla a Panny Marie Bolestné.

Jedná se o gotickou stavbu s pozdějšími barokními úpravami. Po zámku je klášter rozlohou největším historickým objektem Českého Krumlova. V roce 1950 byl klášter uzavřen a za minulého režimu byl využíván jako vojenské učiliště, ubytovna úředníků, vzdělávací centrum, ale také skladiště.

V letech 2014–2015 probíhala v areálu komplexní rekonstrukce. Následně zde vzniklo kulturně vzdělávací centrum, jehož náplní je návštěvníkům přiblížit dobový život v klášteře a autentická řemesla.

Více: http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr648.xml

Další lokality

Maškarní sál

patří k největším a nejreprezentativnějším prostorám celého zámku

Sloužil, jak název napovídá, ke konání okázalých plesů a pompézních bálů, ale také jako přijímací sál pro šlechtu před divadelním představením. Proto je spojen Plášťovým mostem přímo s knížecí lóží Barokního divadla.

Maškarní sál navrhl architekt Andreas Altomonte a zdobí jej rokokové malby Josefa Lederera z roku 1748, které znázorňují šlechtickou společnost uprostřed karnevalového veselí. Kromě aristokratů v kostýmech jsou na freskách vidět postavy z francouzských a italských komedií dell'arte a muži i ženy v krojích různých zemí. Zajímavé je, že ve fondu Barokního divadla se našly autentické kostýmy, které byly pravděpodobně předlohou mistrovi.

Dnes je využíván především jako koncertní sál, ale hraje důležitou roli v rámci dalších kulturních aktivit Českého Krumlova.

Více: http://www.castle.ckrumlov.cz/docs/cz/zamek_3nadvori_maskar.xml

Další lokality

Synagoga

na jižním předměstí Plešivec

Z památek, kde probíhají koncerty Festivalu komorní hudby, je nejmladší, přesto se řadí mezi důležitá kulturní místa Českého Krumlova.

Byla postavena roku 1909 dle plánů pražského architekta Victora Kafky. Židovskou obcí byla využívána krátce, do roku 1938, po skončení války ji převzala církev husitská. Od roku 1969 sloužila jako skladiště. Rok po revoluci byla navrácena Židovské obci, dnes slouží jako koncertní a výstavní síň, součástí je i kavárna.

Více: http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/cz/mesto_histor_synmck.xml

Další lokality

Zrcadlový sál

Jeden ze dvou dochovaných sálů českokrumlovského zámku.

Sloužil jako koncertní i taneční síň, v době rekonstrukce jako barokního divadla v 18. století se v něm konala představení, poměrně dlouhou dobu byl používán jako knihovna.

Za svou historii si změnami prošel i co se týká jména: v dobách svého vzniku byl znám jako „Palác“, od poloviny 17. století byl označován za „Zlatý sál“. Roku 1768 jej kníže Josef Adam ze Schwarzenberku nechal rekonstruovat a vyzdobit malbami s hudebními motivy a velikými zrcadly – odtud název „Zrcadlový sál“. Ve 20. století byl použit k vystavení historických oděvů, někteří lidé jej proto znají jako „Vitrínový sál“.

Dnes opět slouží svému původnímu účelu – jako reprezentativní společenská místnost, kde se konají koncerty komorní hudby.

Více: http://www.castle.ckrumlov.cz/docs/cz/zamek_3nadvori_maskar.xml

Další lokality

Program

nahoru

Kontakty

Hana Pelzová - ředitelka

telefon: +420 721 470 558

e-mail: pelzova@komorni-festival.cz

Marek Tůma – produkce

telefon: +420 777 243 992

e-mail: produkce@komorni-festival.cz

Alena Svobodová – tiskový mluvčí

e-mail: ala.svobodova@seznam.cz