Hotel Růže Český Krumlov

Hotel Růže je jednou z nestarších a nejzachovalejších budov v srdci města. Původně jezuitská kolej (od roku 1588), posléze kasárna, od roku 1889 hotel Růže. Během II. Světové války byl zabaven a používán německými důstojníky, po válce zde byla ještě nějaký čas restaurace a kavárna. Od r. 1950 budova téměř 50 let chátrala, než ji noví majitelé zrekonstruovali a obnovili tradiční hotel. Patří ke skvostům českokrumlovského kulturního dědictví a je úžasné, že se jedná o „živou stavbu“ – stále je využíván na denní bázi jako hotel.

Více: www.hotelruze.cz